040 - 2 35 11 16verzekeringen@ailem.nl
zorgverzekeringen

TOP 5 Beoordeeld

StadHollandStad-Holland
Zorgverzekering 2017 vanaf € 89,00
Direct afsluiten
De AmersfoortseStad-Holland
Zorgverzekering 2016 vanaf € 82,95
Direct afsluiten
VGZ
Zorgverzekering 2016
Direct afsluiten
AveroStad-Holland
Zorgverzekering 2016
Direct afsluiten
Delta LloydStad-Holland
Zorgverzekering 2016
Direct afsluiten
ONVZStad-Holland
Zorgverzekering 2016
Direct afsluiten
Mensiz
Zorgverzekering 2016
Direct afsluiten
Zilvere Kruis
Zorgverzekering 2016
Direct afsluiten

Zorgverzekering 2017

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Premie, zorgtoeslag en eigen risico zorgverzekering

Volgens ramingen van het ministerie van VWS stijgt de zorgpremie in 2016 met ongeveer € 7 per maand. Daarmee is de premie in 2017 ongeveer even hoog als de premie van 2011, maar u krijgt er in 2016 meer en beter zorg voor. Zo zijn de laatste jaren veel nieuwe behandelingen en medicijnen in het pakket opgenomen.De daadwerkelijk premie wordt in november door de zorgverzekeraars bekend gemaakt.

De maximale zorgtoeslag – de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens – stijgt met € 6 per maand.

Het verplicht eigen risico wordt, door automatische indexatie, verhoogd naar € 385.

Voorgestelde wijziging dekking Basisverzekering 2016

 • Vergoeding voor pijnbehandeling door anesthesist bij chronische lag rugklachten vervalt.
 • De eigen bijdragen voor haarprothesen, lenzen en brillenglazen, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer worden verhoogd.
 • Operatie baby’s met een open ruggetje, voor hun geboorte wordt onder voorwaarden vergoed. De zwangere moet worden voorgedragen door Ned. UMC, behandeling alleen in Leuven, Belgie.
 • NIPT test in het buitenland, uitslag positief: Dekosten v.d. positieve NIPT test worden niet vergoed. De kosten vervolgtesten (vlokkentest,vruchtwaterpunctie) worden vergoed.
 • De medisch specialistische zorg door sportarts wordt vergoed.
 • Ambulancevervoer naar instelling Jeugd-GGZ wordt onder voorwaarden vergoed. Alleen als de instelling valt onder de jeugdwet en de kosten geheel of gedeeltelijk door gemeente wordt betaald.
 • Zittend ziekenvervoer voor kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben van en naar een verpleegkundig kinderdagverbijf, indien medische noodzakelijk, wordt vergoed.
 • Koemelkallergie testen, Zorg voor TBC en andere infectieziekten bij huisarts wordt vergoed, geen eigen risico.
 • Sommige Innovatieve behandelingen en nieuwe medicijnen worden toegevoegd aan de basisverzekering.
 • De medisch specialistische zorg door sportarts wordt vergoed.

Producten

Omdat niet alle zorg in de basisverzekering is opgenomen blijft een goede aanvullende verzekering belangrijk. Wenst u een optimale dekking dan is een aanvullende zorgverzekering aan te raden. De verzekeraars kunnen zelf de samenstelling van de aanvullende verzekering bepalen.

Bij aanvullend verzekeren kunt u denken aan extra dekking voor: alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie, tandheelkundige hulp (een specifieke aanvullende tandartsverzekering) of repatriëring vanuit het buitenland.

Een trend is dat de verzekeraars de aanvullende verzekering afstemmen op doelgroepen zoals jongeren, met bijvoorbeeld extra dekking voor tandarts, brillen en contactlenzen, anticonceptie, fysiotherapie. Voor de doelgroep 50+ is de aanvullende verzekering bijvoorbeeld extra toegespitst op bijvoorbeeld hoortoestellen, preventieve checks, griepprik, extra fysiotherapie, etc.

De verschillen in deze aanvullende dekkingen kunnen dan ook groot zijn. Wij helpen u om een juiste keuze te maken.

NB. In tegenstelling tot de basisverzekering geldt; voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht door de verzekeraars. Afhankelijk van het gekozen product/verzekeraar kunnen extra gezondheidsvragen worden gesteld.

Basisverzekering

De dekking van de basisverzekering is voor iedereen gelijk. In de basisverzekering is de meest noodzakelijke zorg opgenomen.

Verzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering, ongeacht uw geslacht, leeftijd of gezondheidstoestand. Naast de verplichte basisverzekering heeft u natuurlijk de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Aanvullendeverzekering

Omdat niet alle zorg in de basisverzekering is opgenomen blijft een goede aanvullende verzekering belangrijk. Wenst u een optimale dekking dan is een aanvullende zorgverzekering aan te raden. De verzekeraars kunnen zelf de samenstelling van de aanvullende verzekering bepalen.

Bij aanvullend verzekeren kunt u denken aan extra dekking voor: alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie, tandheelkundige hulp (een specifieke aanvullende tandartsverzekering) of repatriëring vanuit het buitenland.

Een trend is dat de verzekeraars de aanvullende verzekering afstemmen op doelgroepen zoals jongeren, met bijvoorbeeld extra dekking voor tandarts, brillen en contactlenzen, anticonceptie, fysiotherapie. Voor de doelgroep 50+ is de aanvullende verzekering bijvoorbeeld extra toegespitst op bijvoorbeeld hoortoestellen, preventieve checks, griepprik, extra fysiotherapie, etc. De verschillen in deze aanvullende dekkingen kunnen dan ook groot zijn. Wij helpen u om een juiste keuze te maken.

NB. In tegenstelling tot de basisverzekering geldt; voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht door de verzekeraars. Afhankelijk van het gekozen product/verzekeraar kunnen extra gezondheidsvragen worden gesteld.

Tandartsverzekering

Of een tandartsverzekering zinvol is hangt af van de persoonlijke situatie. De Basisverzekering kent slechts een vergoeding voor tandartskosten tot 18 jaar. Orthodontie is uitsluitend vergoed onder de basisverzekering tot 18 jaar, indien sprake is van een ernstige ontwikkelstoornis. Ouder dan 18? Dan vergoedt de basisverzekering alleen nog chirurgische ingrepen en gedeeltelijk een prothese.

Nieuws

 • Zorgverzekeraars uniformeren premie-informatie
  De zorgverzekeraars zullen met ingang van dit jaar zoveel mogelijk op uniforme wijze laten zien hoe hun premie voor de basisverzekering is opgebouwd. Zo krijgen verzekerden op eenduidige wijze inzicht in verschillende elementen die een rol spelen bij het vaststellen van de nominale premie. Op deze manier willen zorgverzekeraars maatschappelijk verantwoording afleggen over de hoogte […]
  Lees meer...
 • Nederlanders zien grote kwaliteitsverschillen in zorg
  Ruim de helft van de Nederlanders denkt dat er grote kwaliteitsverschillen zijn tussen zorgverleners. Zorgverleners denken dat zelf minder vaak: volgens vier op de tien zijn er grote kwaliteitsverschillen. Een grote meerderheid van zorgverleners vindt dat anderen inzicht moeten hebben in de kwaliteit van zorg van hun eigen praktijk of instelling. Maar slechts een klein […]
  Lees meer...
 • Apotheekzorg goed toegankelijk, kosten dalen
  Consumenten zijn in algemene zin tevreden over de wachttijden in de apotheek, de levertijd van een geneesmiddel en de openingstijden van apotheken. Dit blijkt uit de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uit de scan blijkt ook dat er meer informatie beschikbaar komt over de kwaliteit van de zorg in de apotheek. De totale kosten […]
  Lees meer...
 • Snellere hulp voor patiënten fysiotherapeut
  Fysiotherapeuten kunnen vanaf 2015 patiënten direct behandelen na een intake. Dit is goed nieuws want patiënten kunnen hierdoor sneller worden geholpen als dat nodig is. De NZa maakt dit mogelijk op verzoek van de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten KNGF en de consumentenorganisaties NPCF en de Consumentenbond. Nu geldt nog de regel dat screenen/onderzoeken en behandelen door […]
  Lees meer...